פעילויות ילדי הגנים

כתוב את הכותרת כאן

בית ספר "אילנות" מקיים קשר רציף עם הגנים המזינים אותו וכן עם חטיבת הביניים "חוגים",במסגרת המל"ל (מלידה לבגרות).אנו מקיימים מפגשים בהם ילדי הגנים מגיעים לפעילויות בבית הספר וילדי בית הספר יוצאים לפעילויות בחטה"ב "חוגים" או שילדי "חוגים" מגיעים אלינו להפעלות. מטרת הפעילויות להקל על הילדים את המעבר בין המסגרות השונות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת