שבוע זה"ב

"באילנות שומרים על הכללים כדרך חיים"

שבוע זהירות בדרכים והיסח הדעץ נפתח בטקס מקסים בביצוע תלמידי כיתות ו'. לאחר חונכות זה"ב תלמידי כיתות ו' עם חניכיהם מכיתה א' צבעו יחד ציורים בסימן זה"ב. כל תלמידי ביה"ס כתבו וציירו את חוקי התקנון על גבי תמרורים. יצרנו הדמיה של כביש במסדרון בית הספר. הסברה באמצעות חידון בכיתות הנמוכות בנושא חצייה בטוחה, רמזור, היסח דעת ומשמרות זה"ב. יצרנו כפות ידיים עם כללי חצייה בטוחה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת