הפנינג חתימה על התקנון

הפנינג חתימה על תקנון בית הספר

ביום ראשון, 4.11.18 חתמו תלמידי בית הספר, הצוות החינוכי, מנהלת בית הספר, נציגי ההורים ושבט הצופים על תקנון בית הספר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת